FİLE’ nin istihdam prensiplerindeki temel misyonu personelinin çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğu, onların kariyer gelişimlerine katkıda bulunan ve sektörde herkesin çalışmak istediği bir firma olmaktır. FİLE ailesi ortak hedeflere ulaşmak için zevkle bir arada çalışan bir ekiptir.


FİLE Çalışanlarına Ne Sunuyor?

file

Kendilerini mesleki yönden eğitme ve geliştirme

file

Teknolojik gelişmeleri kullanan rahat ve talepkar bir istihdam alanı

file

Karşılıklı yardımlaşmaya ve saygıya dayanan huzurlu bir çalışma ortamı

FİLE Çalışanlarından Ne Bekliyor?

file

Şirket amaçları doğrultusunda en iyi hizmetin sunulması ve öğrenmeye hazır olunmasını

file

Kendi görev alanlarında tek başlarına düşünüp, gerektiğinde sorumluluklarına uygun inisiyatif kullanmasını

file

Şirket hedeflerine ulaşmak için iyileştirme önerilerinde bulunmasını

file

Birbirleriyle koordineli ve uyum içinde çalışarak verilen sorumlulukları yerine getirmelerini


FİLE’de Yönetici Olmak

Yöneticilerimizin en önemli görevi çalışanlarını başarılı kılmaktır.

FİLE yöneticileri, doğru delegasyon ile çalışanlarına verdiği görevlerin neticelerini takip edip, geri bildirimde bulunurlar.

Yöneticilerimiz sorunlara çalışanları ile birlikte çözüm üreten kişilerdir.

FİLE yöneticileri, çalışanlarının başarılarını takdir ederek, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

file