Çerez Aydınlatma Metni


BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ
ÇEREZ VE DİĞER TANIMLAMA TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (“ BİM” veya “ Şirket”) mümkün olan en iyi internet sitesi ve mobil uygulama deneyimini size sunmak için çerezler ve diğer çevrim içi tanımlama teknolojileri (örn. pikseller, web işaretçileri, gifler) (birlikte kısaca “ Çerez(ler)” olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza, tabletinize, giyilebilir cihazınıza, akıllı televizyonunuza ve/veya sair terminal cihazlarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen düşük boyutlu ve zengin metin biçimli metin dosyalarıdır. Çerezler, takma isimli olsalar veya bir kişiyi doğrudan tanımlamasalar dahi, diğer bilgiler ile birleştirilerek bir kişiyi belirlenebilir kıldıkları takdirde kişisel veri olarak kabul edilmektedirler.

Şirketimiz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Çerezler de dahil kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, işbu Çerez ve Diğer Tanımlama Teknolojilerine Yönelik Aydınlatma Metni (“ Aydınlatma Metni”) ile www.bim.com.tr adresli internet sitemizde ve BİM mobil uygulamamızda kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği ve hangi amaçlarla ne tür çerezlerin kullanıldığı ile bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizleri detaylı şekilde ve şeffaflıkla bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 334499-0 sicil numarası ve 0175005184608645 MERSİS numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollarla, elektronik ortamdan başta www.bim.com.tr olmak üzere internet sitelerimiz, mobil uygulamamız, tarayıcılarınız, üçüncü parti reklam ortaklarımız, üçüncü parti çerez uygulamaları, sosyal medya platformları ile bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla ve Çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Çerez Türleri
3.1. Kullanım Sürelerine Göre Çerez Türleri:

(i) Oturum Çerezleri

Geçici Çerez olarak da adlandırılan oturum Çerezler’i, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum Çerezler’i de silinmektedir.

(ii) Kalıcı Çerezler

İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinen Çerezler’dir. Bu Çerezler aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen kişisel verileri sunucuya iletilmektedir. Reklam verenlerin bir kullanıcının internet tarama alışkanlıklarıyla (web browsing habits) ilgili bilgilerini uzun bir süre boyunca kaydederek kullanabilmeleri nedeniyle kalıcı Çerezler, izleme Çerezler’i olarak da adlandırılırlar. Ayrıca, bu Çerezler kullanıcıların tercihleri doğrultusunda internet sitelerindeki hesaplarına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler.

3.2.Kaynaklarına Göre Çerez Türleri:

(i) Birinci Taraf Çerezler

Birinci taraf Çerezler, doğrudan ziyaret ettiğiniz çevrim içi mecralarımız yani tarayıcınızın adres çubuğunda gösterilen URL adreslerimiz tarafından yerleştirilmektedir.

(ii) Üçüncü Taraf Çerezler

Üçüncü taraf Çerezler ziyaret ettiğiniz çevrim içi mecralarımızdan (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi (diğer bir deyişle etki alanı) tarafından yerleştirilmektedir.

3.3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri:

(i) Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler, çevrim içi mecralarımızın çalışması ve talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetlerinin (örn. log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kullanımı zorunlu olan Çerezler’dir ve bu nedenle açık rıza hukuki şartına dayanmamaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı bu Çerezler’i engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde belirleyebilirsiniz. Ancak bu durumda internet sitemizin bazı bölümleri çalışmayabilecektir.

Öte yandan, amacı internet sitesinin veya uygulamanın hedef kitlesini ölçmek ve anonim istatistikler üretmek ile sınırlı olan birinci taraf Performans / Analitik Çerezler de performans ölçümü, navigasyon problemlerinin tespiti, teknik performansın optimizasyonu veya ergonomi, gerekli sunucuların gücünün tahmini gibi ihtiyaçların karşılaması, diğer bir deyişle, bir internet sitesinin veya uygulamanın işleyişi ve günlük yönetimi için kullanılmasının talep edilen hizmetle ilişkili olması halinde açık rıza hukuki şartına dayanmaksızın Zorunlu Çerezler arasında değerlendirilebilmektedir. Söz konusu kapsamdaki Performans / Analitik Çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenirken başta amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi olmak üzere genel ilkelere riayet edilmekte, işlenmesi zaruri olmayan kişisel veriler anonimleştirilmekte ve kullanım amacıyla orantılı olarak makul saklama süreleri belirlenmektedir. Zorunlu Çerezler kapsamında değerlendirilen birinci taraf Performans / Analitik Çerezler, hiçbir surette internet sitesi gezinimlerinizin farklı internet siteleri ve uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamakta olup, bu amaçtaki Performans / Analitik Çerezler yalnızca bulunması halinde açık rızanız kapsamında kullanılabilmektedir.

(ii) İşlevsel Çerezler

İşlevsel Çerezler, Zorunlu Çerezler dışında kalan ve bilgi toplumu hizmetlerini açıkça talep etmiş olduğunuz haller hariç olmak üzere, internet sitelerimizin ve uygulamalarımızın daha işlevsel kılınması ve tercihlerinizin hatırlanması yoluyla kişiselleştirilmesi (örn. tercih ettiğiniz dil veya erişim sağladığınız bölge gibi internet sitemizin davranışını ve görümünü değiştiren bilgileri hatırlaması) amaçlarıyla kullanılan Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler BİM veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir.

(iii) Performans / Analitik Çerezler

Performans ve Analitik Çerezler, internet sitelerimizde ve uygulamalarımızda kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi, internet sitemizin ve uygulamalarımızın iyileştirilmesi, tekil kullanıcı sayılarının tahmin edilmesi, en etkili arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi, gezinme durumunuzun izlenmesi ve reklamların kullanıcılar üzerindeki etkisinin ölçümlenmesi amaçlarıyla kullanılabilen ve istatistiki ölçüme imkan veren Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler BİM veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir ve internet sitelerimizi, uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve tekliflerimizi sürekli olarak optimize ederek mümkün olan en iyi internet sitesi deneyimini size sunmamıza olanak sağlar.

(iv) Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam / Pazarlama Çerezler’i, kullanıcıların internet ortamındaki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilmesi ve kullanıcıların profillenmesi yoluyla kullanıcıların tercih ve beğenilerine uygun daha ilgili çekici ve kişiye özel içerikler sunulması amaçlarıyla kullanılan Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler BİM veya üçüncü taraf iş ortakları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir ve yalnızca ilginizi çekebilecek reklam, kampanya, ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulmasını sağlar.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

4.1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir. Çevrim içi mecralarımızda kullanılan zorunlu Çerezler’e ilişkin kullanım amaçları da dahil detaylı bilgiye aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Çerez Servis Sağlayıcısı Kaynaklarına ve Sürelerine Göre Çerez Türü Çerez Adı Çerez Tipi Çerez Süresi Çerez Açıklaması
DoubleClick Birinci Taraf Oturum Çerezi IDE Kalıcı 1,5 Yıl https://policies.google.com/privacy
DoubleClick Birinci Taraf Oturum Çerezi DSID Kalıcı 8 gün https://policies.google.com/privacy
ASP.NET Birinci Taraf Oturum Çerezi ASP.NET_SessionId KGeçici Oturum Sona Erdiğinde https://policies.google.com/privacy
4.2. İşlevsel Çerezler

İşlevsel Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında işlenmektedir. Çevrim içi mecralarımızda kullanılan işlevsel Çerezler’e ilişkin kullanım amaçları da dahil detaylı bilgiye aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Çerez Servis Sağlayıcısı Kaynaklarına ve Sürelerine Göre Çerez Türü Çerez Adı Çerez Süresi Çerez Açıklaması
4.3. Performans / Analitik Çerezler

Performans / Analitik çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında işlenmektedir. Çevrim içi mecralarımızda kullanılan performans / analitik Çerezler’e ilişkin kullanım amaçları da dahil detaylı bilgiye aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Çerez Servis Sağlayıcısı Kaynaklarına ve Sürelerine Göre Çerez Türü Çerez Adı Çerez Tipi Çerez Süresi Çerez Açıklaması
Google Analitik Birinci Taraf Oturum Çerezi _ga Kalıcı 3,5 Yıl https://policies.google.com/privacy
Google Analitik Birinci Taraf Oturum Çerezi gtag Geçici 1 Dakika https://policies.google.com/privacy
Google Analitik Birinci Taraf Oturum Çerezi _gid Geçici 1 Gün https://policies.google.com/privacy
Google Analitik Birinci Taraf Oturum Çerezi 1P_JAR Geçici 1 Ay https://policies.google.com/privacy
Google Analitik Birinci Taraf Oturum Çerezi AI Geçici 22 Ay https://policies.google.com/privacy
Google Analitik Birinci Taraf Oturum Çerezi NID Geçici 7 Ay https://policies.google.com/privacy
Google Analitik Birinci Taraf Oturum Çerezi Secure Kalıcı 2 Yıl https://policies.google.com/privacy
4.4. Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam / Pazarlama Çerezler’i aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında işlenmektedir. Çevrim içi mecralarımızda kullanılan Reklam / Pazarlama Çerezler’ine ilişkin kullanım amaçları da dahil detaylı bilgiye aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Çerez Servis Sağlayıcısı Kaynaklarına ve Sürelerine Göre Çerez Türü Çerez Adı Çerez Tipi Çerez Süresi Çerezin Amacı
Facebook Üçüncü Taraf Oturum Çerezi C_users Geçici 1 Ay https://www.facebook.com/policy/cookies/
Facebook Üçüncü Taraf Oturum Çerezi Datr Kalıcı 2 Yıl https://www.facebook.com/policy/cookies/
Facebook Üçüncü Taraf Oturum Çerezi fr Geçici 3 Ay https://www.facebook.com/policy/cookies/
Facebook Üçüncü Taraf Oturum Çerezi Presence Geçici 3 Ay https://www.facebook.com/policy/cookies/
Facebook Üçüncü Taraf Oturum Çerezi sb Kalıcı 20 Ay https://www.facebook.com/policy/cookies/
Facebook Üçüncü Taraf Oturum Çerezi _fbp Kalıcı 11 Ay https://www.facebook.com/policy/cookies/

Bu kapsamda üçüncü taraf iş ortaklarımızın, kendi ağları dahilinde kullanıma dayalı kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgi için lütfen doğrudan ilgili iş ortağımızla irtibata geçiniz yahut bunların gizlilik / çerez politikalarını inceleyiniz. Bazı üçüncü taraf iş ortaklarımızın işbu Aydınlatma Metni yayımı tarihinde ulaşım sağlanan gizlilik / çerez politikalarına aşağıdaki bağlantı sayfaları üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte ilgili bağlantı sayfaları yalnızca erişim kolaylığı sağlamak adına sizlere sunulmuş olup, BİM ilgili sayfaların güncelliği ve doğruluğu hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir:

5. Çerezler’e İlişkin Tercihlerin Yönetimi

Çevrim içi mecralarımıza giriş yaptığınızda yalnızca yukarıda belirtilen zorunlu Çerezler herhangi bir onayınız olmaksızın kullanılmaktadır. Bu kapsamda, çevrim içi mecralarımıza ilk girişiniz esnasında ve gerekmesi halinde takip eden girişlerinizde karşınıza çıkartılan  ‘Çerez Ayarları veya Çerez Tercihleri’ bölümü üzerinden çevrim içi mecralarımızda kullanılmakta olan Çerez türlerini görebilir ve zorunlu Çerezler dışında kalan diğer Çerez türleri için ‘açık/aktif’ veya ‘kapalı/pasif’ seçenekleri ile ‘Tümüne İzin Ver’, ‘Tümünü Reddet’ veya ‘Tercihlerimi Onayla’ butonundan aktif veya pasif hale getirerek tercihlerinizi her zaman belirleyebilirsiniz. Yine bu panel üzerinden tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıca, internet sitemizin ana sayfasındaki alt bilgilerde (footer) yer alan  ‘Çerez Ayarları’ butonundan ve kişisel verilerin korunmasına özgülenen  sayfamızdan her zaman söz konusu panele erişebilirsiniz.

Ayrıca, çoğu tarayıcı BİM’in kontrolü ve müdahalesi olmaksızın kendi Çerezler’ini otomatik olarak kullanmakta ve ancak bu tarayıcılar Çerezler’i reddetme veya kayıt öncesinde uyarı görüntüleme seçeneği de sunabilmektedir. Çoğu internet tarayıcısının menü listesinde bulunan yardım işlevi, tarayıcınızın yeni Çerezler’i kabul etmemesi için nasıl talimat verebileceğinizi, yeni bir Çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size ne şekilde bilgi verebileceğini veya Çerezler’in nasıl devre dışı bırakılacağını açıklayabilmektedir. Lütfen bu konuda daha detaylı bilgi için ilgili tarayıcı hizmet sağlayıcı ile doğrudan irtibata geçiniz yahut bunların gizlilik / çerez politikalarını inceleyiniz. Söz konusu devre dışı bırakma işlemi bilgisayarınızdaki, akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki, ret işleminin gerçekleştirildiği tarayıcınızda bulunan bir Çerez vasıtasıyla kaydedilecek kullanıcı hesabınızla ilişkilendirilmeyecektir. Bu nedenle devre dışı bırakma işlemi, cihazlarınızın her biri ve de her bir tarayıcı için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Tarayıcınız, tarayıcıyı kapatmanızı takiben Çerezler’i kendiliğinden siliyorsa, caymaya ilişkin Çerezler’in (devre dışı bırakma işlevi) de silineceğini hatırlatmak isteriz. Sık kullanılan tarayıcılarda Çerezler’in yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome : https://support.google.com/accounts/ answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox- surumunde-gelismis-izlenme-koruma

Safari : https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Ancak çevrim içi hizmetlerimizin tüm işlevlerini kullanabilmeniz için tüm Çerezler’i aktif hale getirmenizi veya tümüne onay vermenizi önermekteyiz. Çerezlerimiz şifre, kredi kartı verileri veya benzeri hassas bilgileri kaydetmemektedir. Çerezler terminal cihazınızda herhangi bir hasara neden olmamakta veya herhangi bir virüs içermemektedir.

Bununla birlikte, Çerezler’i etkinleştirmek istememeniz veya etkinleştirememeniz halinde her zaman yakınlarınızdaki fiziki bir BİM mağazasından ürün ve/veya hizmetlerimizi temin etmeniz mümkündür.

6. Anlık Bildirimler (Push Notifications)

Mobil uygulama ve/veya internet sitesini kullanımınız sırasında ayrıca onay vermediğiniz sürece size ‘anlık bildirim’ yapılmamaktadır. Bu özelliği aktif hale getirmeniz halinde ise, anlık bildirimlerin yapılması için gerekli olan işlem güvenliği bilgileriniz yalnızca sipariş takibi ve kampanyalar amacıyla işlenir. Anlık bildirim özelliğini aktif hale getirmeniz halinde, her zaman internet tarayıcınızın ayarlarından değişiklik yaparak ilgili özelliği kapatabilirsiniz. Ancak bu durumda, anlık bildirim hizmetlerimizden yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

7. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve kişisel verileriniz KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

  1. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçları başta olmak üzere her bir Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik  tedarikçilerimize,
  2. İş birliklerinin kurulması ve sürdürülmesi ile ortak reklam / pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere her bir Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik  iş ortaklarımıza (örn. arama motorları, sosyal medya platformları, veri yönetim platformları ve dijital reklam platformları), veri yönetim platformları ve dijital reklam platformları),
  3. Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere her bir Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde yerleşik  yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına.

8. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  7. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun ve kimliğinizi ispata elverişli şekilde*, yazılı olarak, [https://www.file.com.tr/uploads/FILE İlgili Kişi Başvuru Formu.pdf] adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde şirketimizin Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

* Söz konusu belgeler kapsamında  herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.